Mektips  Sachsmotor
 
 
 
 

SLIRANDE KOPPLING

 

Det kan finnas många orsaker till att kopplingen krånglar, först får man titta på det yttre att vajer och kopplingsgrepp inte kärvar, ta lös nippel nere vid armen och testa att det går lätt, väldigt ofta kan man få sätta på en extra returfjäder på kopplingsarmen för att få den att gå tillbaka ordentligt.

N
ästa steg är att börja titta innanför kåporna, ta bort S:et på transmissionskåpan och lossa justerskruven som sitter mitt i lamellpaketet.

Kontrollera sedan att kopplingsarmen inte k
ärvar, stick in en mejsel i hålet för justerskruven för att trycka tillbaka kopplingsarmen, skulle den kärva så går den att demontera utan att riva motorn.

Ovanf
ör kedjedrevet kl 11 sitter det en sprint med gummipackning på (om den är kvar) den sprinten kan dras ur, med hovtång eller liknade bara man inte nyper av skallen, har man sedan fått ur sprinten så kan man vicka på kopplingsarmen samtidigt som man drar den uppåt.

Sm
örj den och montera sedan armen o sprinten.

Det
är inte ovanligt att det är en skål/fördjupning i kopplingsarmen, detta medför att det dels går lite trögare att koppla ur eftersom tryckstången måste ur skålen vid vridning och ett knäppande ljud hörs (se bild).
 Är inte skålen för djup så går det att slipa av tryckytan för att få bort fördjupningen.

N
ästa steg är att kolla hur oljan ser ut, det är inte ovanligt att det är vatten i motorn, kondens som bildas om det inte har bytts olja på några år, byt olja till SAE 80/90. Olika fabrikat finns naturligtvis.

Lamellerna har ocks
å en tendens att "fastna" när de får några år på nacken och det ter sej så att när inte motorn har varit igång på ett tag och man startar så släpper inte lamellerna (de är hopklibbade) det smäller till när man lägger i 1:an och motorn stannar (ev), man brukar få köra lös dom.

Jag har provat att tv
ätta såna lamellerna ordentligt i riktig avfettning problemet brukar uppstå efter ett tag igen det enda är då att byta lameller.

N
ästa steg är att ta bort transmissionskåpan och riva lamellpaketet, (hur man river har jag visat i annat inlägg)
H
är finns det en del orsaker till varför kopplingen slirar och uppför sig konstigt, det första så titta på lamellkorgens urtag, så här får det inte se ut!


 
H
är finns det djupa jack i korgen som stållamellen har gjort, detta gör att kopplingen går tungt, hakar sej och inte släpper som den ska. Även stållamellen ska filas av om det finns grader på den, eller bytas ut.

Detsamma g
äller kopplingsnavet där får det heller inte finnas några grader eller skador efter lamellerna, då måste man fila bort dessa.
 
N
ästa del är om kopplingskorgen är helt rak/plan det har hänt mej när jag köpte en hel låda med motordelar samt lamellkorgar på en marknad att hälften av dom var vinda pga ovarsam hanteringen.

D
å fick jag göra följande, jag satte på ett kopplingsnav på en axel för att jag skulle kunna snurra lamellen i korgen, på slitytan i korgen målade jag med tusch, lade dit lamellen och snurrade för att sen kunna se vart lamellen hade skavt av tuschen.

P
å flera av dessa korgar var ca 25% borta alltså det hade inte skrapat av tuschen för att korgen var vind och då är det inte konstigt om lamellerna slirar.

Det
är ett enkelt sätt att kolla om korgen är plan med full anliggningsyta iaf.

Skulle det vara lite rost i korgen som syns p
å en av bilderna så är det bara att putsa bort det med slippapper för detta försvinner ganska fort efter ett tags körning.

@
/Hasse "Sachsmek"

 

Tack Hasse för att vi fått ta del av ditt material!