NV5 motor  Anvisning isärtagning och sammansättning

 

 

Arbetsanvisningar för isärtagning och sammansättning på motorn till NV5 Autopeden.

Enligt Nymans anvisning 1953 med moderniserat språk.

 

Bilderna visar kopplingsanordningen. Texten hänvisar inte till de numrerade delarna

 

Demontering

 
 1. Tappa av oljan genom att demontera bottenskruven (skruvmejsel eller nyckel).

 2. Tag bort magnetkåpan (lyft fjädrarna).

 3. Tag bort förgasaren (skruvmejsel).

 4. Tag bort insugsröret, 2 st skruvar (8mm fast nyckel).

 5. Tag bort tändstiftet.

 6. Tag bort cylindertoppen. 3 st muttrar med underliggande planbricka. Akta packningen.

 7. Cylinder lyfts (packning mellan cylinder vevhus).

 8. Skjut stödgaffel bakifrån in under kolven.

 9. Lossa svänghjulsmuttern, planbricka under muttern. OBS! högergängning. Svänghjulet dras av med lämplig avdragare, stödgaffeln under kolven verkar som mothåll.

 10. Skruva loss ankarplattans 2 fästskruvar med brickor (skruvmejsel).

 11. Tändstiftets vatten skydd demonteras (skruvmejsel).

 12. Ankar/tändplattan kan nu tas ut varvid tänd och belysningskablar följer med. OBS! Kablarna ska skjutas ut inte dras. Gör ett märke i ankarplattan och i vevhuset så att ni kan montera ankarplattan rätt vid sammansättning.

 13. Kilen (krysskil) i axeln avlägsnas med plattång.

 14. Frikopplingsanordningen demonters (skruvmejsel).

 15. Bulten på kedjedrevet skruvas av med nyckel. OBS! högergängning. Drevet kan tas ur. Avdragare kan behövas.

 16. Simmerringens (packbox/tätningsring) hålkappa tas av försiktigt med hjälp av ställbar avdragare (löpringen).

 17. Vändmotorn och skruva loss de 7 skruvarna. Lyft av transmissonskåpan (utan packning).

 18. Muttern på motor axeln lossas, högergängning. Bricka under. Stödgaffeln under kolven fungerar som mothåll.

 19. Seegerringen (låsring) på stora transmissionshjulet avlägsnas med spetstång. Bricka under.

 20. Med dorn slås axeln ut åt vänster. OBS! Seegerringen (låsring) i axelns storända behöver ej demonteras.

 21. Kolvringarna demonteras.

 22. Kolvbultssäkringarna demonteras.

 23. Kolven uppvärmes till 80-90 grader.

 24. Med ett styrdorn pressas kolvbulten ur kolven. Om en ny kolv monteras har det ingen betydelse åt vilket håll kolven vänds. I övriga fall märk kolven så att den sitter vänd som innan demonteringen.

 25. Skjut in ett dorn från vänster där transmissionsaxeln satt. Försiktiga slag med trä eller gummiklubba driver ut transmissionshjulet ett litet stycke varefter med hjälp av 2 skruvmejslar motordrevet kan lyftas. Genom att omväxlade driva transmissionshjulet och lyfta drevet, demonteras båda dreven tillsammans med kedjan. Märk kedjan med färg på utsidan. Fjäder och med bringare tas ur transmissionshuset och kilen på motoraxeln tas ur. OBS! Lagret följer i vissa fall med transmissionshjulet. I de fall lagret sitter kvar måste lagret värmas till ca 60 grader, varefter lagret lätt faller ur om man slår vevhuset mot träunderlag.

 26. Vänd motorn och skruva ur de 5 skruvarna i magnethuset.

 27. Skyddshatt sätts på axelländen (Nymans special verktyg).

 28. En uttrycknings anordning (Nymans special verktyg) fästes över magnethuset med 2 skruvar fästes anordningen vid magnethuset. De ska skruvas i hålen för ankarplattans fästskruvar. Genom att gänga in skruvarna i hålen dras vevhushalvan av vevaxeln.

 29. Uttryckningsanordningen flyttas nu till höger vevhus halva. Kontrollera att kilen är borta. Sätt på skyddshatt över axeln. Fäst anordningen med 4 skruvar och gör som i punkt 28.

Vid byten av lager värm alltid vevhushalvorna till 70-80 grader, detta gäller så väl montering som demontering.

 

 

Sammansättning

 
 1. Medbringaren placeras i kopplingshuset med kragen åt transmissions sidan. För att lätt få in medbringaren förbi stora seegerringen (låsringen) måste den föras in något på kant. Transmissionsaxeln för in från vänster och slås in sista stycke med en träklubba. Härvid måsta man se till att medbringaren kommer på axel och kontrollera att seegerringen sitter i sitt spår på axeln. Placera simmerringen/packboxen/tätningsring med hålkappa över axeln, stryk något tätningsmedel på hålkappans innersida. Hålkappan knackas fast vid vevhuset. OBS! Lägg något under vevhuset så transmissionsaxeln går fri. Placera sedan löpringen på axeln.
 2. Vevstaken monteras med den korta axel änden i transmissions sidan. Nymans special verktyg finns som drar in vevaxeln in i huset.
 3. Tätningskanten på vevhushalvorna bestryks med tätningsmedel. Andra vevhus halvan dras/träs på, akta veven så den inte kläms. Se till att styrstiftet kommer rätt.
 4. Dra fast vevhuset med de 5 skruvarna med brickor i magnethuset.
 5. Kolven värmes till 80-90 grader (på rekommendation av Nymans). Därefter placeras kolven över vevstaken (notera märkningen om den begagnade kolven används) och kolvbulten pressas in så långt det går, vilket ger lås clipsen/säkringsringarna lagom utrymme kvar. Kolvringarna monteras.
 6. Stödgaffel skjuts in under kolven.
 7. Kilen placeras i motoraxeln.
 8. Fjädern till medbringaren lägges ned i medbringaren.
 9. De båda kedjehjulen med påsatt kedja placeras samtidigt på axlarna. Se till så att motordrevets kilspår kommer mitt över kilen. Kom ihåg att montera kedjan så som den märkts upp vid demontering. Genom att därefter vrida på något av hjulet kommer uttagen på transmissionshjulets axel att passa in i uttagen på medbringaren. Driv med lämpligt verktyg/dorn transmissionshjulet med lager in i kopplingshuset samtidigt måste motordrevet drivas på sin axel.  Bricka och seegerring monteras.  Mutter med bricka dras fast på axeln. Stödgaffeln under kolven utgör mothåll. I de fallen då lagret ej följt med stora transmissionshjulet uppvärms lagret i olja till ca 60 grader och pressas därefter på transmissionshjulets axel.
 10. Transmissions kåpans tätnings ytor bestryks med tätningsmedel varefter kåpan fästs med sina 7 skruvar utan brickor.
 11. Kontrollera att simmerringens hålkappa i magnethuset sitter fast. Montera kilen i axeln. Montera ankarplattan. Skjut in tänd och belysningskabel i hålet för dessa. Fäst plattan med 2 skruvar med brickor. Sätt fast tändstiftets vattenskydd på tändkabeln.
 12. Montera svänghjulet. Notera att spåret kommer mitt för kilen. Dra fast svänghjulet med mutter och bricka. Stödgaffel under kolv utgör mothåll.
 13. Montera kedjedrevet så att den utsvarvade sidan kommer utåt. Drevet dras fast med en bult och 2 brickor.
 14. Fyll 3,5cl olja (SAE 50) genom hålet för frikopplingsanordningen.
 15. Frikopplingsanordningen monteras. Stryk dessförinnan på något tätningsmedel.
 16. Cylinderpackningen monteras. Stryk på tätningsmedel på båda sidor.
 17. Olja in cylinderloppet och montera cylindern.
 18. Montera topp packningen. Kontrollera att packningen ligger rätt d.v.s. att hålet för pysen kommer rätt.
 19. Montera toppen och drag fast med 3 muttrar med varsin planbricka.
 20. Montera tändstift.
 21. Montera insugsröret. Stryk på något tätningsmedel på tätnings ytorna.
 22. Montera förgasaren.